by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 

1. Portalo www.skaitmeninisiq.lt (toliau – Interneto svetainė) savininkas ir konkurso „Lietuvos moksleivių skaitmeninis etiketas“ (toliau – Konkursas) organizatorius yra „Samsung Baltics Electronics“, registracijos numeris 40003963909, Duntes gatvė 6, Riga, LV-1013, Latvija (Toliau – Organizatorius), o turinio kūrėjas ir partneris – UAB „Publicum“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva.
2. Internetinė svetainė, skirta moksleiviams, mokytojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Jos tikslas – skatinti naudingų ir produktyvių skaitmeninių įrankių naudojimą kasdieniame gyvenime, mokykloje ir darbe.
3. Interneto svetainė buvo kuriama bendradarbiaujant su partneriais. Partneriai prie projekto kūrimo prisidėjo savanoriškais pagrindais.
Konkursas organizuojamas kaip „Samsung mokykla ateičiai“ iniciatyvos dalis, siekiant skatinti abipusę ir palaikančią komunikaciją skaitmeninėje aplinkoje.

 

Dalyviai

 

4. Visi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio vidurinio ugdymo įstaigų 9–12 klasių mokiniai, taip pat jų mokytojai (toliau – Dalyviai).
5. Konkurse dalyvaujančią komandą turi sudaryti 4-5 mokiniai ir 1 mokytojas. Komandos nariai gali atstovauti vienai ar kelioms klasėms. Iš vienos mokyklos varžybose gali dalyvauti neribotas komandų skaičius.
6. Siųsdami paraišką dalyvauti konkurse, dalyviai patvirtina, kad perskaitė ir laikysis šių taisyklių. Jei dalyvis yra jaunesnis nei 18 metų, sąlygas turi perskaityti ir su jomis sutikti moksleivio teisėtas atstovas (vienas iš tėvų ar globėjų).

 

Konkursas

 

7. Komanda dalyvaujanti konkurse turi sukurti savo „Lietuvos moksleivių skaitmeninio etiketo“ taisykles, kurios atskleistų pagrindinius elgesio ir požiūrio į skaitmeninę komunikaciją principus (toliau – Projektas), atsižvelgiant į šias temas:


      a) Duomenų apsauga ir privatumas internete;
      b) Kritinis mąstymas ir komunikacija internete (bendravimas su klasės draugais, mokytojais);
      c) Autorių teisių apsauga;
      d) Skaitmeninis elgesys (kibernetinės patyčios, skaitmeninė saviraiška, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas);


8. Kiekviena komanda parengia ir pateikia Organizatoriui įvertinti tik vieną Projektą.
9. Projektas gali būti parengtas naudojant ir (arba) derinant skirtingas raiškos formas – rašytinį tekstą, infografikus, nuotraukas, animaciją, garso ar vaizdo įrašus ir kt. Projektas turi būti pateiktas vienu iš šių formatų – .doc., JPG, .gif, .mp4, .mp3, .pdf, .png, .ppt.
10. Garso ir vaizdo medžiaga neturi būti ilgesnė nei 3 minutės. Parašytas tekstas neturėtų viršyti 1000 žodžių. Pateikto dokumento dydis neturėtų viršyti 54 MB.
11. Projektas turi būti parengtas ir pateiktas lietuvių kalba.
12. Dalyviai savo projektuose gali naudoti www.skaitmeninisiq.lt svetainėje esančią medžiagą.
13. Komanda Projektą gali pateikti nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki gruodžio 23 d., atsiųsdama jį el. pašto adresu skaitmeninisiq@skaitmeninisiq.lt. Projekto paraiškoje turi būti nurodyta ši informacija: visų komandos narių vardai ir pavardės, komandos pavadinimas, mokyklos pavadinimas, komandai vadovaujančio mokytojo vardas ir pavardė, kontaktinė informacija, Projekto pavadinimas, trumpas 14. Projekto aprašymas – iki 5 sakinių, prisegtas Projektas.
15. Dalyviai garantuoja, kad pateiktas projektas yra jų originalus darbas.
16. Visi atsiųsti Projektai gali būti naudojami Organizatoriaus nurodant Projekto kūrėjų autorystę. 

 

Vertinimas ir nugalėtojai

 

17. Konkurso darbus vertins įvairių sričių ekspertai. Komisiją sudarys: Eglė Tamelytė, „Skaitmeninis moksleivio IQ“ programos koordinatorė Baltijos šalyse, dr. Rita Dukynaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus patarėja, Deividas Velkas, Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vedėjas, Mantas Masaitis, saugesnio interneto projekto www.draugiskasinternetas.lt vadovas, Liliana Bugailiskytė-Lideikienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Švietimo ir mokslų programų vadovė, Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Komunikacijos programų vadovė, Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Švietimo ateities forumo prezidentė, doc. Dainora Maumevičienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų prodekanė, Lietuvos moksleivių sąjunga.
18. Komisija turi teisę nevertinti Projekto, jei jis buvo pateiktas nesilaikant taisyklėse nurodyto termino ir reikalavimų.
19. Komisija vertins pateikto darbo atitikimą temai, temos turinį ir išsamumą, naudotus šaltinius bei kūrybiškumą.
20. Komisija išrinks:


      a) Vieną laimėtojų komandą, kuri bus apdovanota pagrindiniu prizu. Kiekvienas komandos narys gaus „Samsung Galaxy A“ serijos išmanųjį telefoną, o komandai

      vadovavęs mokytojas – „Samsung Galaxy Tab S“ planšetinį kompiuterį;

      b) Antrosios vietos laimėtojai bus apdovanoti  bevielėmis ausinėmis „Samsung Galaxy Buds“, mokytojas gaus išmaniąją apyrankę „Samsung Galaxy Fit“;
      c) Penkios komandos bus apdovanotos paguodos prizais – kiekvienas komandos narys ir jo mokytojas gaus bilietą į kino teatrą;


21. Laimėjusių komandų atstovai bus informuoti asmeniškai ne vėliau kaip 2020 vasario 3 d. Konkurso laimėtojai portale bus taip pat paskelbti iki 2020 m. Vasario 3 d.

 

Privatumo politika

 

22. Visi Portalui pateikti Dalyvių duomenys yra saugomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus.
23. Siųsdami savo Projekto paraišką el. paštu, Dalyviai iki 18 metų, patvirtina gavę teisėto atstovo (vieno iš tėvų ar globėjų) sutikimą ir moksleiviai, sulaukę 18 metų, sutinka, kad jų asmens duomenys    būtų tvarkomi Organizatoriaus. Organizatorius yra asmens duomenų turėtojas ir yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą konkurso metu.
24. Organizatorius Dalyvių asmeninius duomenis naudos Konkurso įvertinimui. Asmens duomenys gali būti naudojami tolesniam Projektų naudojimui, kaip aprašyta žemiau Autorių teisių skiltyje.
25. Dalyvio sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Nepateikęs konkurse reikalaujamos informacijos, dalyvis negalės dalyvauti konkurse.
26. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi tokiu teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas); Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6              straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti Organizatoriaus interesai). Organizatorius gali teisėtai reklamuoti savo projektus ir „Samsung“ prekės ženklą.

27. Jei Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi remiantis jų sutikimu, jie turi teisę bet kada atsiimti savo sutikimą, kuris neturės įtakos sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.
28. Asmens duomenys bus prieinami tik trečiosioms šalims, kurios padeda organizuoti konkursą. Šioms trečiosioms šalims bus suteikiama prieiga prie dalyvių asmens duomenų, kad trečiosios šalys galėtų atlikti Organizatorių pavestas užduotis.
29. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek reikia asmens duomenims tvarkyti. Jei yra iškeliama teismo procedūra, asmens duomenys gali būti saugomi iki jos pabaigos. Tais atvejais, kai asmens duomenis reikia saugoti pagal įstatymus, Organizatorius laikosi atitinkamų taisyklių.
30. Dalyviai, norėdami paprašyti prieigos, pataisymo, panaikinimo, tvarkymo apribojimo, duomenų perkėlimo ar kitų klausimų dėl jų asmens duomenų tvarkymo, gali pateikti prašymą el. paštu, nurodytu šių sąlygų pabaigoje. Dalyviai taip pat gali pateikti skundą Duomenų valstybinei inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo, kilus nesutarimams su Organizatoriumi.

 

Autorių teisės

 

31. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų pateikti projektai gali būti naudojami įvairiais būdais: atkuriami, redaguojami ir skelbiami „Samsung Lietuva“, Estijos ar Latvijos „Samsung Facebook“ paskyrose bei Lietuvos, Estijos ar Latvijos „Samsung“ interneto svetainėse. Dalyviai taip pat garantuoja, kad jie turi teises ir įgaliojimus dalyvauti konkurse, laikysis taisyklių ir sąlygų, ir iš 32. Organizatorių ar trečiųjų šalių nereikalaus mokėti honorarų, rinkliavų, licencijų ar kitų mokesčių už intelektinės nuosavybės teises. Siekdamas išvengti abejonių, Organizatorius turi teisę naudoti 33. Projektus ar jų dalis savo nuožiūra, be jokių teritorinių ar laiko apribojimų, atsižvelgiant į Organizatoriaus tikslus, įskaitant:


      a) Projektų kopijų atkūrimą dviem egzemplioriais bet kokiam tikslui;
      b) taisyti ir papildyti projektus;
      c) platinti projektų kopijas bet kurioje pasaulio vietoje;
      d) viešai demonstruoti projektus;
      e) transliuoti ar perduoti projektus visuomenei, įskaitant skaitmeninę erdvę (skaitmeniniu turiniu, interneto svetainėmis ir pan.)

 

Taisyklių pakeitimai

 

34. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti bet kokius taisyklių pakeitimus ir papildymus.
35. Organizatorius neatsako už konkurso sustabdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo organizatoriaus.

 

Bendravimas su administracija

 

36. Kilus klausimams, ginčams ar neaiškumams susisiekite su Organizatoriumi el. paštu skaitmeninisiq@skaitmeninisiq.lt